Pentru rezolvarea rapida si fara costuri, a litigiilor privind creantele certe, lichide si exigibile, puteți apela la noi (arbitru@ulici.ro), prin expedierea unei scrisori scurte de intenție de preferință în format electronic, prin care arătați că doriți ca noi să soluționăm litigiul dumneavoastră. Comunicăm către partea / părțile adverse intenția, împreună cu o scurtă informare despre avantajele procedurii noastre. Dacă aceasta acceptă invitație suntem competenți să soluționăm litigiul dumneavoastră, conform regulilor simple pe care noi le stabilim.

În alt fel, părțile în dispută pot încheia o înțelegere separat de contractul loc sau în acesta fie deja inclusa o clauza, dupa modelul prezentat mai jos. In urma finalizari acestor prime demersuri, obligatorii pentru a urma procedura de fata, reclamantul va completa formularul de cerere (F101). Acest formular, impreuna cu actele doveditoare, la care va fi atasat si formularul de raspuns (F102), le expediaza la resedinta / sediul paratului. Conform legii, hotararea poate fi incuviintata pentru executare si are aceeasi valoare, ca si o hotararea judecatoreasca pronuntata de serviciul public de justitie. In caz de dificultate in redactarea cererilor, se urmaresc instructiunile lor de completare, care nu prezinta o abordare tehnica juridica. Regulamentul si celelalte acte, sunt adresate in special juristilor, pentru documentare si justificarea onorariilor.


PROCEDURA: Procedura pentru rezolvarea, rapida si fara costuri, a unui litigiului privind o creanta certa, este o procedura efectiva de judecata pe calea arbitrajului, prezentata pe arbitraj.ulici.ro. Aceasta este destinata exclusiv cererilor privind creantele certe, lichide si exigibile, adica acele sume de bani care trebuie achitate fara nici un dubiu, catre creditor, in baza unui contract sau unui alt inscris. Procedura este pusa la dispozitia justitiabililor, ca o alternativa la procedurile lente si costisitoare dupa care functioneaza serviciul public de justitie. Ea prevede judecarea litigiului de catre un arbitru unic si in conformitate cu normele de drept aplicabile, fara a fi percepute anticipat, nici un fel de onorarii de arbitraj sau alte taxe. Prima faza a procedurii, presupune comunicarea directa a actelor intre parti, apoi sesizarea arbitrului si se incheie cu emiterea hotararii irevocabile. Sesizarea arbitrului si comunicarea tuturor actelor, se poate desfasura in aceasta faza, exclusiv in format electronic. In etapa ulterioara, se comunica arbitrului cererea, raspunsul si actele doveditoare, prin serviciile postale publice, in copie cu mentiunea ”conform cu originalul”, Arbitrul comunica hotararea, investita cu formula executorie de catre Instanta Judecatoreasca competenta. In cea de a treia etapa, urmeaza sesizarea executorului judecatoresc, daca nici de aceasta data, paratul nu face plata. Creditorul nu plateste nici un fel de taxe, inafara celor reprezentate de expedierea postala a documentelor. Taxele judiciare si taxele de arbitraj, sunt suportate de partea care a cazut din pretentiile sale si sunt incluse direct in hotararea finala.
Din nou aceleași formulare dinamice FORMULARE

CERERE

arbitraj privind creanțe certe - organizator arbitraj dr. Claudiu-Octavian Ulici.

FORMULAR 101.pdf

RÃSPUNS

arbitraj create certe - organizator arbitraj dr. Claudiu-Octavian Ulici.

FORMULAR102.pdf


MODELE INFORMATIVE DE ACTE NECESARE STABILIRII COMPETENȚEI NOASTRE

Pentru demararea procedurilor de arbitraj, este necesara cel putin introducerea in contractul partilor a unei clauze compromisorii sau incheierea separata a unui contract de compromis.

CLAUZA COMPROMISORIE

CONTRACT DE COMPROMIS


ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Am reprodus mai jos, cateva din intrebarile cele mai frecvente, pe care le-am primi in decursul timpului din partea justitiabililor si raspunsul nostru la acestea. Atat noi cat si arbitrii nostrii, nu acorda nici un fel de alte lamuriri sau consultatii, inafara celor incluse in regulament si instructiunile de completare ale formularelor.

INTREBARI FRECVENTE pentru arbitrajul necesar pentru recuperarea rapida si fara costuri, a creantelor certe.


Pentru comunicarea prin intermediul postei electonice (E-mail), consultati urmatorul regulament:

TERMENI SI CONDITII PENTRU COMUNICAREA PRIN EMAIL


TABEL COMPARATIV COSTURI SI DURATA. PROCEDURA PUBLICA-PROCEDURA PRIVATA.

Procedura publica

Procedura arbitrala

Durata medie a procedurilor 1 (unu) an, in prima instanta plus caile de atac. In calcul intra si perioada medie de 14 zile necesara investirii hotararii.

Durata medie totala 24 ore, procedura in fata arbitrului.

Cost mediu 10 (zece) % din valoare pretentiilor, in care sunt incluse in general taxele de timbru si plata serviciilor juridice.

Fara costuri. Plata serviciilor de arbitraj este facuta direct de persoana care cade

din pretentii, dupa obtinerea hotararii irevocabile, fiind incluse in aceasta și pot

ajunge la jumătate din taxele judiciare de timbru.

NOTA:costurile și durata au un caracter informativ ți pot fi sensibil, mai mari sau mai mici, în funcție de complexitatea cazului.