Materialul prezentat in acest site constituie obiect al dreptului de autor, conform LEGII nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile sale, iar autorul are dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi adus textul la cunostinta publica, dreptul de a pretinde respectarea integritatii textului si de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei atingeri aduse acestuia, solicitand despagubind, daca este cazul.


ARBITRAJ DOCUMENTAR. PARTAJ.

CONCIS: Pentru rezolvarea intr-un termen rezonabil si cu cel mai mic cost, a unui litigiu privind partajul unor bunuri mobile sau imobile aflate in indiviziune, coproprietarii pot apela la calea alternativa a arbitrajului, recomandata si de Comisia Europeana. Pentru aceasta, toate partile aflate in indiviziune vor incheia separt o intelegere de principiu (F107). In aceasta prima etapa a procedurii, primul coproprietar interesat ia initiativa, prin completarea formularul de cerere (F105) si a formularul de contract de compromis (F107). Aceste formulare, impreuna cu o copie de pe actele doveditoare ale proprietatilor, la care va fi atasat si formularul de raspuns (F106) sau formularul de aderare compromis (F108), le expediaza la resedinta / sediul celorlalti coproprietari. Acestia dupa receptia documentelor, daca urmaresc iesirea din individiune intr-un termen rezonabil si cu un cost diminuat, vor semna formularul de contract de compromis (F107) si daca considera necesar formularul de raspuns (F106). Toate documentele vor fi receptionate de comproprietarul care a demarat procedura si dupa aceasta receptie va anunta arbitrul, prin una din modalitatile acceptate de procedura, comunicandu-i in copie toate actele. Arbitrul va stabili, in termen de 48 de ore de la receptia tuturor documentelor si va anunta de indata toti coproprietarii; daca este necesara vreo dezbatere, indicand locul si data acesteia, sau daca sunt necesare expertize tehnice ori administrarea unor alte probe. In alte 48 de ore de la administrarea tuturor probelor considerate utile si pertinente de catre arbitru, acesta va comunica hotararea irevocabila, catre toti coproprietarii. Hotararea investita cu formula executorie, are aceeasi valoare, ca si o hotararea judecatoreasca pronuntata de serviciul public de justitie. In caz de dificultate in redactarea cererilor, se urmaresc instructiunile lor de completare, care nu prezinta o abordare tehnica juridica. Regulamentul si celelalte acte, sunt adresate in special juristilor, pentru documentare si justificarea onorariilor. Cheltuielile privind onorariile arbitrilor, se vor achita integral numai dupa pronuntarea hotararii.PROCEDURA: Procedura pentru rezolvarea, rapida si fara costuri, a unui litigiului privind partajarea unor bunuri, indiviziune urmatã de exemplu unei succesiuni sau desfacerii unei casatorii, este o procedura efectiva de judecata pe calea arbitrajului. Aceasta este destinata exclusiv cererilor de partaj indiferent de locul situarii bunurilor pe teritoriul Romaniei. Procedura este pusa la dispozitia justitiabililor, ca o alternativa la procedurile lente si costisitoare dupa care functioneaza serviciul public de justitie. Ea prevede judecarea litigiului de catre un arbitru unic, sau de catre o comisie de 3 arbitrii si in conformitate cu normele de drept aplicabile. Onorariile percepute pot fi consultate in TAXE PARTAJ.

FORMULARE

CERERE

la regulamentul de arbitraj privind cererile de partaj - organizator arbitraj Claudiu-Octavian Ulici.

FORMULAR 105.pdf sau listati FORMULAR 105 pagina 1.jpg / FORMULAR 105 pagina 2.jpg / FORMULAR 105 pagina 2.jpg

Instructiuni de completare cerere

RASPUNS

la regulamentul de arbitraj privind cererile de partaj - organizator arbitraj Claudiu-Octavian Ulici.

FORMULAR 106.pdf sau listati: FORMULAR 106 pagina 1.jpg / FORMULAR 106 pagina 2.jpg / FORMULAR 106 pagina 1.jpg

Instructiuni de completare raspuns

CONTRACT COMPROMIS

la regulamentul de arbitraj privind cererile de partaj - organizator arbitraj Claudiu-Octavian Ulici.

FORMULAR 107.pdf

Formular clauza compromisorie

Completarea compromisului se face prin editarea simpla a textului, observand structura de baza din model. Textul poate fi copiat din formular.

ADEZIUNE COMPROMIS

la regulamentul de arbitraj privind cererile de partaj - organizator arbitraj Claudiu-Octavian Ulici.

FORMULAR 108.pdf / FORMULAR 108 pagina 1.jpg / FORMULAR 108 pagina 2.jpg / FORMULAR 108 pagina 3.jpg

Instructiuni de completare adeziuneINTREBARI FRECVENTE

Am reprodus mai jos, cateva din intrebarile cele mai frecvente, pe care le-am primi in decursul timpului din partea justitiabililor si raspunsul nostru la acestea. Atat noi cat si arbitrii nostrii, nu acorda nici un fel de alte lamuriri sau consultatii, inafara celor incluse in regulament si instructiunile de completare ale formularelor.

INTREBARI FRECVENTE pentru arbitrajul necesar pentru cererile de partaj


REGULAMENT ARBITRAJ

REGULAMENT ARBITRAJ. CERERI PARTAJ.

TAXE ARBITRAJ. PARTAJ

Taxe Arbitraj pentru cererile de partaj


Pentru comunicarea prin intermediul postei electonice (E-mail), consultati urmatorul regulament:

TERMENI SI CONDITII PENTRU COMUNICAREA PRIN EMAIL


TABEL COMPARATIV COSTURI SI DURATA. PROCEDURA PUBLICA-PROCEDURA PRIVATA.

Procedura publica

Procedura arbitrala

Durata medie a procedurilor 1 (unu) an, in prima instanta plus caile de atac. In calcul intra si perioada medie de 14 zile necesara investirii hotararii.

Durata medie totala 8 (opt) zile, compusa din 1 (unu) zi procedura in fata arbitrului si 7 zile investirea hotararii arbitrale.

Cost mediu 10 (zece) % din valoare pretentiilor, in care sunt incluse in general taxele de timbru si plata serviciilor juridice.

Fara costuri. Plata serviciilor de arbitraj este facuta direct de persoana care cade din pretentii, dupa obtinerea hotararii irevocabile, fiind incluse in aceasta.

NOTA: costurile și durata au un caracter informativ si pot fi sensibil, mai mai sau mai mici, in functie de complexitatea cazului.