REGULAMENT ARBITRAJ DOCUMENTAR .CHELTUIELI COMUNE. (RADCC)


In cateva cuvinte, tot ceea ce trebuie sa cunoasteti:                                                              sau citeste ce este DE FĂCUT !

Un litigiu legat de stabilirea sau plata cotei din cheltuielile comune intr-un condominiu, poate fi solutionat pe calea jurisdictiei alternative private a arbitrajului nostru. Pentru a stabili competenta noastra, in solutionarea rapida si fara costuri a litigiului, este necesara o decizie a adunarii generale a asociatiei de proprietati / comitetului executiv al acestei forme asociative ori a proprietarul imobilului, sau includerea in contractul de cedare a folosintei (inchiriere/comodat) a unei hotarari / clauze conform modelului atasat. Dupa ce decizia a fost adoptata, se va completa formularul de CERERE. Acest formular, impreuna cu actele doveditoare ce includ un document cumulativ certificat de reclamant al sumelor in disputa, la care va fi atasat si formularul de RASPUNS, se expediaza la adresa imobilului pentru care este disputata cheltuiala, care este domiciliul / sediul ales al paratului in procedura noastra. Dupa implinirea termenului de 3 zile pentru formularea raspunsului, chiar daca formularul de raspuns nu este completat, se vor expedia toate documentele (cerere, raspuns completat sau nu, actele doveditoare) pe adresa arbitrului, sau in cazul in care se accepta arbitrajul electronic, cel putin de catre reclamant, la arbitru@ulici.ro. Dupa receptia tuturor documentelor, arbitrul va comunica in termen de 24 de ore, hotararea definitiva si executorie. Pentru un cunoscator al legii aplicabile, hotararea arbitrala are aceeasi valoare ca si o hotararea judecatoreasca pronuntata de serviciul public de justitie.

GHID PRACTIC

Intreaga procedura de judecata este gratuita, pentru partea care ramane in pretentiile sale, dureaza in principiu 24 de ore de la comunicarea documentelor si este confidentiala !Pentru detalii asupra procedurii consultati documentul de mai jos.

REGULAMENT ARBITRAJ DOCUMENTAR. CHELTUIELI COMUNE.


FORMULARE

Cerere la regulamentul de arbitraj privind restantele la cheltuielile comune.

CERERE

Instructiuni de completare cerere

Raspuns la regulamentul de arbitraj privind restantele la cheltuielile comune.

RASPUNS

Instructiuni de completare raspunsNECESAR /MODEL  INFORMATIV

Pentru demararea procedurilor de arbitraj, de care o asociatie de proprietari, in scopul recuperarii  rapide si fara nici un cost preliminar acheltuielilor de intretinere restante, accesati documentul de mai jos . Documentul contine si modelele necesare.

NECESAR ASOCIATII PROPRIETARI

INTREBARI MAI FRECVENTE

Pentru comunicarea prin intermediul postei electronice (E-mail), consultati si urmatorul regulament:

COMUNICAREA PRIN EMAIL termeni și conditii

TABEL COMPARATIV COSTURI SI DURATA. PROCEDURA PUBLICA-PROCEDURA PRIVATA.


Procedura publica  Procedura arbitrala
Durata medie a procedurilor 1 (unu) an, in prima instanta si cai de atac. Durata medie totala  1 (una) zi procedura in fata arbitrului.
Aproximativ 10% din valoarea pretentiilor. Chiar daca actiunea ar fi scutita de taxa, vor fi suportate anticipat alte costurile ale procedurilor publice. Fara costuri. Plata serviciilor de arbitraj este facuta direct de persoana care cade din pretentii, dupa obtinerea hotararii . Alegerea procedurii electronice exclude chiar si costul deplasarilor, sau comunicarii postale a documentelor fizice. 

 NOTA: durata are un caracter recomandat si informativ, in functie de complexitatea cazului.


Materialul prezentat in acest site constituie obiect al dreptului de autor, conform LEGII nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile sale, iar autorul are dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi adus textul la cunostinta publica, dreptul de a pretinde respectarea integritatii textului si de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei atingeri aduse acestuia, solicitand despagubind, daca este cazul.