_________________

A R B I T R A J

_________________

 - jurisdictie alternativa privata -

direct catre : REGULAMENTE SI FORMULARE ARBITRAJ


NOTA PRELIMINARA: Prezentele informatii si formulare pot influenta drepturile si obligatiile dumneavoastra, daca le utilizati.  Pentru orice nelamuriri consultati un avocat, ce profeseaza si detine atestate profesionale. In Romania, securitatea raporturilor juridice poate fi alterata pentru nerespectarea obligativitatii precedentului.
Aplicare legii printr-o jurisdictie.

Alegerea unui serviciu public sau privat.

Parlamentul adopta, modifica si mentine in vigoare o lege. In cazul aparitiei unui conflict de natura juridica, stabilirea legii aplicabile se face printr-o jurisdictieJurisdictia reprezinta asadar puterea de a judeca, adica a stabili in concret care este legea ce nu a fost respectata si modul in care partile trebuie sa se conformeze. Jurisdictia este un serviciu, care atunci cand este prestat de o autoritate publica se numeste ”serviciu public”, iar atunci cand este prestat de o entitate privata, se numeste ”serviciu privat. Arbitrajul nostru este un astfel de serviciu privat, pe care incercam sa il optimizam permanent pentru a raspunde exigentelor de echitate.

Partile pot conveni, sa soluţioneze pe calea arbitrajului litigiul lor, daca acesta nu priveste starea civila, capacitatea lor, dezbaterea succesorala, relatiile de familie, precum si drepturile asupra carora nu pot sa dispuna, cum ar fi cele prin care Statul impune anumite obligatii (Articol 542 CPC - COD PROCEDURA CIVILA ROMAN). Pentru a urma procedura noastra de arbitraj, se poate incheia o conventie, care cel mai adesea, este parte din contractul incheiat la inceputul unei afaceri. Chiar daca nu aveti incheiata o conventie, dupa aparitia conflictului, puteti conveni cu partea adversa sa apelati la serviciul nostru, prin schimb de corespondenta, indiferent de forma acesteia, sau schimb de acte procedurale (ARTICOL 548 COD PROCEDURA CIVILA). In cele din urma, puteti apela direct la noi, caci existenta conventiei arbitrale poate rezulta si din intelegerea scrisa pe care o faceti direct in fata tribunalului arbitral (ARTICOL 549 COD PROCEDURA CIVILA). Daca nu sunteti multumiti de serviciile noastre, la fel de usor, puteti renunta impreuna la acestea.


Costul serviciului nostru de arbitraj.

Costul serviciului nostru este reprezentat de onorariul arbitrului / arbitrilor si este de cel mult jumătate din taxele judiciare de timbru percepute de serviciul public de justitie (Legea  privind taxele judiciare de timbru - ORDONANTA DE URGENTA nr. 80 din 2013). In  plus de aceasta, cheltuielile aferente procedurilor se reduc si mai mult, deoarece nu impunem prezenta fizica, a dumneavoastra sau a avocatului ce va reprezinta, in sedinta de arbitraj, dar recomandam asistarea sau reprezentare de catre un avocat.

Regulile noastre de procedura.

In desfasurarea arbitrajului, partile si apoi tribunalul arbitral, compus din arbitrul / arbitrii desemnati de pe listele noastre, pot stabili reguli de procedura simplificata, derogatorii de la dreptul comun, cu conditia ca acestea sa nu fie contrare ordinii publice si dispozitiilor imperative ale legii (Articol 541 CPC). Deoarece avem acest drept, procedurile  noastre se pot desfasura chiar online si exclusiv in format electronic. Mai important de atat, pentru anumite grupuri de litigii am alcatuit proceduri speciale in care am surmontat cele mai frecvent intalnite probleme din practica. Arbitrajul nostru documentar © permite ca intreaga procedura sa fie finalizata prin schimbul documentelor si completarea unor formulare dinamice.

    Punerea in executare a hotararilor noastre arbitrale.

Pentru cei care depun un minim efort pentru a cunoaste legea aplicabila, specialisti sau de alta profesie, se poate observa ca hotararile noastre sunt executorii prin intermediul unui executor judecatoresc. Executarea poate avea loc in Romania, in Statele care fac parte din Uniunea Europeana si in toate celelalte State, care au aderat la Conventia ONU pentru recunoasterea si executarea sentintelor arbitrale straine, adoptata la New-York in 10 iunie 1958.

dr. Claudiu-Octavian Ulici
REGULAMENTE  SI  FORMULARE ARBITRAJ

Pentru comunicarea prin intermediul postei electronice (E-mail), consultati si urmatorul regulament:

COMUNICAREA PRIN EMAIL termeni și conditii

© Materialul din acest site, constituie obiect al dreptului de autor, conform LEGII nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile sale, iar autorul are dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi adus textul la cunostinta publica, dreptul de a pretinde respectarea integritatii textului si de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei atingeri aduse acestuia, solicitand despagubind, daca este cazul.